Договір публічної оферти

11.05.2021р. м. Київ

1. Загальні положення

Справжня оферта, є офіційною пропозицією «ФОП Ус Андрій Іванович», далі за текстом – «Продавець», укласти Договір з надання послуг по забезпеченню проведення фотозйомки на одній з локацій студії дистанційним способом, тобто через веб-ресурс, далі по тексту – «Договір», і розміщує публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://space11.com.ua» (далі – «Інтернет-сайт»).

Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

2. Бронювання

Бронювання локації для проведення фотозйомки відбувається на сайті https://space11.com.ua.  Бронь вважається дійсною тільки після внесення 100% передоплати Покупцем. По закінченні відведеного часу на оплату – бронь знімається автоматично.

3. Оплата

Порядок здійснення оплати вказаний на сайті в правилах студії в розділі “Бронювання” Здійснюючи оплату на сайті, ви оплачуєте послуги із забезпечення проведення фотозйомки на одній з локацій приміщення та підтверджуєте, що ознайомлені з правилами студії. За порушення правил орендар несе матеріальну відповідальність, передбачену в правилах студії.

4. Повернення

У разі відмови від бронювання зазначеного часу передоплата не повертається. Ми залишаємо за собою право утримати 100% передоплати. Бронювання, що було сплачене, можна перенести на інший день один раз (в період 2х мiсяців), якщо повідомити та погодити це з адміністрацією не менше ніж за 2 доби (48 годин) до початку зйомки.

Оплата не повертається, якщо ви не прийшли на зйомку, запізнилися, забули або був форс-мажор у клієнтів! Якщо ви проводите зйомку в одному залі, але в процесі зйомки захотіли перейти в інший, вам потрібно буде додатково сплатити різницю за зйомку в іншому залу. Різниця між вартістю зйомки в різних залах не повертається!

5. Інші положення

Всі інші правовідносини, які не врегульовані цим договором, регулюються в відповідності до положень чинного Законодавства України, з урахуванням особливостей передбачених цим Договором публічної оферти.